-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

داعش قبل از اتمام مآموریت منحل می شود.

نیروهای امریکا و آلمان درکدام بخشی از عراق و سوریه می توانند پیاده شوند؟


نیروهای غربی با شتابزده گی تلاش دارند، از سلطه کامل ایران و روسیه بر عراق و شام جلوگیری کنند. آلمان، امریکا و انگلیس برپارلمان های شان فشار آوردند تا مجوز پیاده سازی نیروهای جنگی در سوریه را تصویب کنند. سوال این است که نیروهای پیاده جنگی امریکا و آلمان که ابتکار را از دست داده اند؛ در کدام بخشی از خاک سوریه یا عراق جا به جا می شوند؟

سال گذشته عراقی ها که همزمان با ظهور قدرت داعش دست پاچه، دست و دامن امریکا را برای بازگرداندن نیروهایش به عراق چسبیده بودند، اکنون با بازگشت اردوی امریکا به عراق مخالفت کردند. وضع خیلی تغییر کرده. امریکا فرصت های مساعد قبلی را از دست داده است. دیسانت نیروهای جنگی از هوا یا از طریق خاک ترکیه به عراق و سوریه، بیانگر اعلان جنگ با روسیه وایران است.
ابزار جنگ «نیابتی» در محور سوریه دیگر کارساز نیست و قدرت ها ناگزیر اند اقتصاد جنگی را دو باره به اجرا بگذارند و آماده باشند که خون سربازان شان در خاک سوریه وعراق بریزد. با آن هم آیا ضمانتی برای پیروزی وجود دارد؟

جواب برای این پرسش منفی است. راه دیگر فشار برروسیه آن است که از استقامت افغانستان، جبهه جنگ گسترده سازماندهی شود. این تدبیر هم کار آیی نخواهد داشت؛ زیرا مردم افغانستان اعتماد خود را نسبت به متحدان بین المللی ز دست داده اند وحتی خطر ایجاد جزایر جنگ ضد امریکا در برخی مناطق شمال افغانستان دور از تصور نیست. ایران و روسیه در صدد تکرار تجربه سوریه در افغانستان نیز هستند. گزارش هایی وجود دارد که اردوی برون مرزی ایران درشمال افغانستان سرگرم خالی کردن زیر پای نیروهای خارجی اند.