-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

طوقی که به گردن افغانستان بیچاره می اندازند.

چتاقی های نیویورک تایمز!


روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیر خود به افزایش عملیات علیه طالبان پاکستانی در قلمرو پاکستان اشاره می کند که در نتیجه آن افراطگرایان پاکستانی هم به افغانستان رو آورده و وضعیت امنیتی در افغانستان را هم بدتر ساخته اند.

روزنامه از قول مولانا عبدالعزیز یکی از رهبران طالبان پاکستان می نویسد که گفته است، در پاکستان آنها بسیار به مشکل فعالیت کرده می توانند و از این سبب مجبور اند که با طالبان افغان نزدیک شوند و از افغانستان عملیات خود را طرحریزی کنند.

مولانا عبدالعزیز کسی بود که در محاصره مسجد سرخ اسلام آباد با پوشیدن برقع از مسجد فرار کرد و به همین دلیل لقب مولانا بورقه را به او داده اند.

روزنامه نیویارک تایمز از قول یک ژورنالیست و تحلیلگر سلیم صافی نوشته است که می گوید، طالبان پاکستانی از نگاه نظامی شکست خورده اند، اما ایدیالوژی آنها شکست نخورده و نظریات افراطی میتواند بار دیگر با تغییر شکل در منطقه ظهور کند.