-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳, پنجشنبه

مقدمات آشکار جنگ مستقیم درافغانستان

روسیه  از داعشِ افغانستان غافلگیر نمی شود. 


مجموعه اوضاع نشان می دهد که «موج برگشت» به زیان امریکا و غرب در میدان افغانستان شروع شده است. کم اهمیت دادن به اتحاد با مردم افغانستان، (نه با اقلیتی از دزدان معامله گر) نتایج ترسناک خود را در حال آشکار کردن است.  تکیه صرف بر پاکستان، به ضمانتی برای پیروزی امریکا در افغانستان تبدیل نشده است.

 اشتباه عمدی امریکا و متحدان، که به احساسات و خواسته های میلیون ها شهروند افغانستان پشت کرده و پاکستان را انتخاب کردند،  بسیار لرزاننده و عمیق است. «حفظ جنگ» در افغانستان با مدیریت پاکستان، تنها نتیجه یی که پدید آورد، اتحاد روسیه، ایران وهند برضد استراتیژی غرب است. بعید به نظر می رسد که خوشبینی های اولیۀ مردم نسبت به حضور جامعه جهانی همانند سال های 2001 دو باره اعاده شود. افزایش قوای نظامی و بازگشت به جنوب، پروسه تغییر و شکست غرب و امریکا را کمتر کرده نمی تواند.  امریکا، تمام مردم افغانستان را در وجود مخالفت های کرزی- فهیم تصور کرده بود.

آیا بازگشت لشکرهای نظامی امریکا و انگلیس، برای دفاع از افغانستان است؟

پاسخ به این سوال، منفی است. امریکا و انگلیس مطلع استند که روس ها به محض تجمع دسته جات داعش در مسیر آمو، حملات سنگینی را بر هر مناطقی که آنان مستقر باشند، آغاز خواهند کرد. درین مسأله، هیچ تردیدی نیست. عملیات استقرار دوباره نیروهای امریکایی و انگلیسی، در واقع جلوگیری از تارومار شدن داعش، درداخل مرزهای افغانستان است؛  اما به مرور، با روی صحنه آمدن جمهوری خواهان جنگ طلب در واشنگتن، رویارویی از نزدیک بین روسیه و امریکا، به نبرد مستقیم دو قدرت بزرگ در افغانستان خواهد انجامید.
با این حال، این طورمیتوان فهمید که روسیه و ایران، همان تاکتیک زخم زدن آهسته آهسته بر بدنه جنگی امریکا وانگلیس را دنبال خواهند کرد؛ کاری که امریکا وغرب، در ده سال «جهاد» علیه شوروی عملی کرده بود. «خرس قطبی» ازین دامگه، زخمی و خونین بیرون رفت تا روزی فرارسد که درهمین باتلاق، «کفتارامریکایی» را درهمین قفس تماشا کند که کم کم دارد راه گریز خود را  گم میکند.
رکود اقتصاد جنگی روسیه نو، برطرف شده و ایران درنقش عامل پیوند دادن طالب با مسکو دست آورد درخشانی داشته است. ایران بر گروه های ضد طالبان نیز مسلط است و سهل قادر است مجاهدین و طالبان را در فازبعدی به اتحاد نظامی تشویق کند.