-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۱, شنبه

تاس: انتقالات داعش به دستور انگلیس است.

جزئیات بیشتر از گزارش خبرگزاری تاس
اشاره: اصرار سرسختانه دکتر غنی برابقای معصوم استانکزی در مقام وزارت دفاع، دیگر یک معما نیست.


گزارش مورخ نهم دسامبر خبرگزاری تاس روسیه به زبان روسی منتشر شده. این گزارش به نقل از یک منبع امنیتی افغانستان تهیه شده است. درین گزارش «با توجه با داده های» همان امنیتی درکابل، ادعا شده که معصوم «استانکزی» سر پرست وزارت دفاع و حنیف «اتمر» مشاورامنیت ملی رئیس جمهور، به دستور بریتانیا اقدام به حمل ونقل شبه نظامیان داعش به سوی مناطق مرزی با ترکمنستان و تاجکستان کرده اند.
خبرنویس «تاس» به واکنش ظاهر«قدیر»علیه اتمر در ماه نوامبر هم اشاره کرده وگفته است که معاون مجلس نماینده گان افغانستان، اتمر را به حمایت از داعش متهم کرده بود. 
درگزارش به نقل از یکی دیگر از «منابع» در افغانستان، قید شده است که به تاریخ سی نوامبر یک بالگرد شینوک امریکایی در ناحیه چپکول ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس فرود آمده و محموله های جنگی را به نفرات داعش تحویل داده اند.