-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

یک جنرال «وفادار» به ستون پنجم در اردوی ملی

جاوید کوهستانی، ناظر و آگاه امور سیاسی و نظامی چنین نگاشت:


قابل توجه رهبرى وزارت دفاع ملى و رهبران حكومت از ارگ تا سپيدار

گرچه خلاف عرف نظامى است اما مجبور هستم ، چون بار ها وقتى خبر داديم حرف ما شنيده نشد از اين طريق داد خواهى مى كنم !

چهار نفر افسران كندك دوم لوا سوم قول اردوى كندهار هريك : 
١- نذير سرپرست تولى ٢- گلبدين سرپرست تولى ٣- نورالله امر اوپراسيون ٤- نعيم امر تعليم وتربيه كندك كه خدمتى دو راهى سنگين هلمند بودند بر علاوه مقاومت و پيكار در برابر تروريستان طالب چهار نفر را دستگير مى كنند كه يك نفر امر مالى طالبان سنگين با ١٢لك كلدار پاكستانى به قول اردو مى فرستند ، جناب قوماندان جنرال داود شاه وفادار طالبان را رها مبلغ را به جيب مى زند و افسران فوق الذكر را راهى نظارت خانه مى كند و همين اكنون زندانى اند به دليل مبارزه با طالبان و گرفتارى شبكه مالى و اكمالاتى شان احضارات افراد درج دوسيه است ، به لحاظ خدا اين است ستون پنجم به جرم مبارزه بادشمن افسران رشيد و سنگرداران تان به زندان مى روند لطفاً اين پيام را تكثير كنيد تا مسولان بى خبر و حراف رهبرى خبر شوند و فرزندان صديق تان را نجات دهيد . داد خواهى كنيد تا حاميان تروريست و متعصب قبيله گرا سبكدوش شوند .