-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳, پنجشنبه

امریکا نباید بگذارد وضع از کنترول خارج شود.

فارن پالیسی


نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود به حالات اخیر افغانستان اشاره نموده می‌نویسد اکنون زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود.

نویسنده‌گان نشریه که یکی از آنها سابق سفیر امریکا در افغانستان رانلد نیومن می‌باشد می‌نویسند افغانستان در سال ۲۰۱۶ به چالش های زیاد مواجه خواهد بود که سرمایه گزاری امریکا را در بخش امنیتی این کشور به خطر رو به رو می‌سازد.

نشریه می‌افزاید قوای افغانستان حتی الامکان سعی دارند که مانع پیشرفت طالبان شوند و توانستند در کندز و غزنی حملات طالبان را به عقب برگردانند، اما یک قوه زمینی قدرتمند نمی‌تواند خالیگاه هوایی، نارسایی های اکمالاتی و عدم استخبارات خوب را پر کند.

عملیات موثر هوایی می‌تواندعملیات طالبان را در افغانستان بر هم بزند، اما فعلاً یگانه تهدید، طالبان نیستند بلکه گروه داعش هم افراطیان را دور خود جمع کرده و منبع تهدید در افغانستان شده است.

نشریه فارن پالیسی به مشکلات کنونی افغانستان جداگانه اشاره نموده و در نهایت نوشته است که وضعیت در افغانستان نباید تماماً منفی ارزیابی شود، زیرا پیشرفت های هم در این کشور وجود دارد از جمله در ساحه در آمد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، سهولت در راه سرمایه گذاری و غیره.

به نوشته نشریه بر عکس عراق و سوریه شورشیان در افغانستان نه صحنه سیاسی و نه میدان جنگ را در کنترول خود دارند.

نشریه می‌نویسد برای محدود ساختن بیشتر بحران این کشور اقدامات بیشتر نیاز است اما این تصمیم گیری ها و اقدامها هم اکنون باید عملی شوند، نه زمانی که بحران انفجار کند و از کنترول خارج گردد.

با در نظر داشت این حالت به نوشته نشریه قوای امریکا و ناتو نباید توجه را به افغانستان کمتر کنند و زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود.