-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

زنده گی آدمی، ربطی به دین دارد؟

سمیع «حبیب زاده»
این تصویر به سال 1889 در شام(دمشق) گرفته شده است. 


مردی که در سمت چپ قرار دارد، نامش محمد، مسلمان و کور است. مردی که در سمت راست و بر پشت او قرار دارد، نامش سمیر، مسیحی و افلیجی کوتوله است. 
سمیر برای عبور از کوچه های شلوغ شام به پاهای محمد و محمد برای یافتن راهش در همان کوچه ها به چشم ها و راهنمایی سمیر نیاز داشت. 
فقط یکی از آنها قادر به دیدن و فقط یکی قادر به راه رفتن بود. هر دو یتیم بودند، خانواده ای نداشتند و در یک خانه زندگی می کردند. تا زمان مرگ با هم زیستند، و زمانی که سمیر فوت کرد، محمد آن قدر در اتاق شان گریست که پس از مدتی کوتاه دق مرگ شد. 
فقرا و ستمدیدگان دین یا نژاد ندارند. آنها که به دین، وطن، پرچم و نژادپرستی نیاز دارند، ثروتمندان هستند. چون برای حفظ حکمرانی شان بر این طبقۀ زیرپا مانده و جلوگیری از یکی شدن آنها، بهترین سلاح دین، زبان، نژاد، وطن و پرچم و تنها سرمایه شان جامعه ای گرفتار باور به قضا و قدر است.....