-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۳۰, دوشنبه

داعش، به پاکستان ضرر نمی رساند.

داعش برای آسیای میانه است و امتیاز خزاندنش نیز در دست پاکستان است. این است نتیجه باخت خان بازی های کرزی- فهیم


طالبان پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این گروه «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش را که خود را خلیفه مسلمانان دانسته است، هرگز به خلافت قبول ندارد.
اگرچه برخی عناصر طالبان از سال گذشته با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده اند اما بدنه اصلی طالبان پاکستان و افغانستان همچنان راه خود و اهداف خود را کاملا جدا از گروه تروریستی داعش می دانند.

طالبان پاکستان اعلام کرده است: ابوبکر البغدادی تنها مورد قبول یک گروه اندک است و ادعای او مبنی بر خلافت صحت ندارد. کسی می تواند ادعای خلافت کند که تمام مسلمانان جهان او را قبول داشته باشند.

طالبان پاکستان و طالبان افغانستان اگر چه تقریبا دو گروه مستقل هستند و تنها در برخی نقاط از جمله تاکید بر حکومت براساس شریعت با یکدیگر مشترک هستند، هر دو گروه افکار و عقاید داعش را قبول ندارند.
در ماه های اخیر به دلیل انشقاق در گروه طالبان افغانستان، این نگرانی ایجاد شده است که برخی عوامل طالبان ممکن است به دلیل اختلاف های درون گروهی، از این گروه جدا شوند و جذب گروه تروریستی داعش شوند.
عوامل گروه تروریستی داعش در نقاطی از افغانستان حضور دارند اما مقام های رسمی پاکستان معتقدند رد پایی از این گروه در پاکستان وجود ندارد.