-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۹, پنجشنبه

تناقض گویی دکترغنی: طالبان پدیده افغانی نیست.

اگر دکترغنی درگفتارخود صادق است، از حامد کرزی بازجویی کند که 800 میلیون دالر را از بهر چه برای تقویت طالبان مصرف کرد؟ این مسأله از سوی محمد کریم خلیلی معاون کرزی افشا شده است. شوخی نیست.


محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با نواز شریف صدراعظم پاکستان در قصر صدارت آن کشور دیدارکرد.
در این دیدار که هیئت های هر دو جانب حضور داشتند، صدراعظم پاکستان از سفرهایش به افغانستان یاد نموده، گفت افغانستان یک کشور مستقل است و ما به استقلالیت آن احترام کامل داریم.
صدراعظم پاکستان گفت، در افغانستان تنها قدرت مشروع حکومت این کشور می باشد، که امور حکومتداری را در چوکات قانون اساسی که با اجماع مردم آن کشور استوار است تنظیم می نماید.
 محمد نواز شریف با اشاره به حملات تروریستی در افغانستان گفت، من یکبار دیگر اذعان میدارم که دشمنان افغانستان دشنمان پاکستان اند، چرا که هر دو کشور با هم دوست و برادر می باشند.
صدراعظم پاکستان گفت، "کنفرانس پروسه استانبول- قلب آسیا" کنفرانس افغانستان است و ما خرسند هستیم که از این کنفرانس مهم میزبانی می کنیم.

رئیس جمهور کشور گفت، در سال ۲۰۱۵ در عرصه همکاری ها و تأمین صلح و ثبات در منطقه فرصت های زیادی را از دست داده اییم اما در سال ۲۰۱۶ هنوز مشخص نیست و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، فضای همکاری و اعتماد کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور گفت، در حوادث تروریستی و رویداد های نا امنی سال های گذشته در افغانستان که برای مردم ما تلفات زیاد وارد نمود، مردم ما را بی حوصله و آنان را شدیدأ خشمگین نموده است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به نگرانی پاکستان در قبال طالبان گفت، با توجه به اینکه شما در خصوص عملیان بر ضد طالبان پاکستانی صحبت می کنید، اما تا اکنون ازجانب پاکستان بر علیه شبکه حقانی هیچ نوع عملیاتی صورت نگرفته است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد که شبکه حقانی و دیگر گروهای تروریستی عاملین اصلی قتل بی رحمانهء افغان ها هستند و ما می خواهیم که علیه گروهای متذکره استعمال قوا و عملیات صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی گفت، اگر تا بهار آینده میان هر دو کشور همکاری درست صورت گیرد، مشکلات موجود کاهش میابد و روابط و وضعیت هردو کشور بهبود خواهد یافت. وی اضافه کرد، طالبانی که بجای جنگ صلح را ترجیح میدهند با آنان مذاکره خواهد شد و آنانیکه خواهان ادامه جنگ هستند ما نیز در مقابل شان خواهیم جنگید.
رئیس جمهور کشور گفت، هیچ کس از خاک افغانستان بر ضد دیگران نمی تواند کار گیرد و نه هم ما مانند دیگران گروهای ناسالم غیر حکومتی را تقویت می کنیم. وی افزود، بعد از مرگ ملا عمر طالبان به گروهای مختلف تقسیم شده اند.
رئیس جمهور غنی گفت، طالبان پدیده ی افغانی نیستند و آنان تهدیدی برای منطقه می باشند که در دو سوی خط دیورند تهدید و خطر بوجود می آورند، بنابرین باید در مقابل شان بر اساس استراتیژی واحد عمل شود زیرا برای آنان معیار خوب و بد وجود ندارد.
محمد اشرف غنی خطاب به صدراعظم پاکستان گفت، آیا شما در خصوص طالبان بر بنیاد رفتار و تابعیت شان قضاوت خوب یا بد می کنید، زیرا پاکستان در زمان های گذشته طالبانی جنگجو علیه افغان ها را خوب و طالبان ضد پاکستان را بد توصیف نموده است.
رئیس جمهور کشور گفت، تقسیم طالبان به خوب و بد از لحاظ رفتار و یا کشورهای مربوطه شان یک تقسیم نادرست می باشد، بجای تقسیم آنان به خوب و بد باید در مقابل آنان بصورت قاطع مبارزه شود.