-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه

رقابت روسیه و ناتو بر سر شمال افغانستان

به نظر می رسد که دولت کابل و همکاران آلمانی، از گسترش دسته جات مسلح غیر رسمی درتشویش اند. هزاران مسلح غیرحکومتی می تواند کنترول ناتو و کابل بر شمال را تهدید می کند.


وزیر دفاع آلمان دردیدار با دکترغنی گفت، نیروهای آن کشور در افغانستان پس از سال 2016 نیز باقی خواهد ماند.

وی افزود :« در کنفرانس ناتو رای اکثریت اعضا تاکید کردند که مسأله صلح و ثبات در افغانستان مأموریت پایان یافته نیست و ثبات و صلح به همکاری‌های دراز مدت نیاز دارد».

وزیر دفاع آلمان اظهار داشت :« تمام اعضای ناتو اثبات نمودند که در مأموریت قاطع و ادامه کمک به افغانستان متعهد می باشند».

وزیر دفاع آلمان همچنین گفت که نسبت به سال گذشته ما شاهد توانایی، قابلیت و کارایی مؤثرتر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان هستیم که این رهبری قوی نظامی و سیاسی افغانستان را نشان میدهد.

وی اضافه کرد:«ما با ارزیابی که رئیس جمهوری افغانستان در زمینه تقویت قول اردو ۲۰۹ شاهین در شمال ارائه نمود، موافق هستیم. او افزود که ایجاد غندی با توانایی عملیات در کوهستانات و بخش انجنیری ساختمانی اردوی ملی برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را مساعد خواهیم ساخت».

از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از کمک و همکاری دراز مدت آلمان برای انکشاف افغانستان مخصوصا در عرصه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی قدردانی نموده، گفت بهبود وضعیت امنیتی باعث میگردد تا اقتصاد در کشور تقویت شود.

رئیس جمهوری افغانستان گفت«تا چند ماه آینده خط آهن آقینه نهایی می شود و مطالعات نخست در کندز و شیرخان بندر نیز نهایی شده است».
وی افزود:« در ماه جاری پروژه بزرگ تاپی در کشور ترکمنستان افتتاح میشود که در بهبود وضع اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد».

رئیس جمهور غنی گفت، با تکمیل این پروژه ها وابستگی افغانستان از یک کشور کاهش میابد. وی خاطر نشان کرد که ارتباط افغانستان با بحیره کاسپین محدودیت ها را از میان بر میدارد.

غنی تصریح کرد که گروه های مسلح غیر قانونی اجازه فعالیت را ندارند وباید در چوکات پولیس محلی تنظیم شوند که این مسؤلیت از طریق قوماندانی های امنیه صورت می گیرد.