-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

پروژۀ کلان دیگری در راه است.

چاتم هاوس
دومین پروژه، پس از شروع کار احداث خط لوله از ترکمنستان به سوی جنوب آسیا، بحث انتقال برق ازطریق افغانستان است.


مرکز نظارتی سلطنتی بریتانیا یعنی چاتم هاوس یک مقاله تحلیلی را نشر کرده که عنوانش است: "تأثیرات انتقال منطقهیی از افغانستان به پاکستان، تاجیکستان و قرغزستان."

چاتم هاوس در این مقاله می‌نویسد: خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، خطر بزرگی را برای امنیت این کشور ایجاد نمی‌کند بلکه بنابر نبود یک ساختار امنیتی منطقه یی، افغانستان را با تهدید روبرو می‌سازد.

به نوشته این نهاد، دو پروژه بزرگ اقتصادی، یکی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یا تاپی و دومی تمدید شبکه برق از آسیای میانه به جنوب آسیا، با موانع روبرو اند.

مقاله نویس می‌گوید: روابط پاکستان با طالبان افغان، برای ثبات آینده افغانستان یک موضوع واقعی است.

در ادامه مطلب آمده که پاکستان تا زمانی تندروان را تحمل می‌کند که برای خود آن کشور تهدیدی نباشند. اما در مقاله استدلال شده که تاجیکستان و قرغزستان، افغانستان را نه بلکه پاکستان را منبع اصلی تندروی می‌دانند.

چاتم هاوس در ادامه می‌نویسد: مسئله مهاجرت برای تاجیکستان و قرغزستان یک نگرانی بزرگ نیست اما در صورت خرابی امنیت افغانستان سرازیر شدن موجی از پناهجویان، برای ثبات پاکستان تهدید بوده می‌تواند.