-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳, پنجشنبه

از فواید دفتر طالبان در تهران

محمد اکرام «اندیشمند»


از ملاقات و مذاکرۀ روس ها با طالبان در تاجکستان سخن می رود. اگر این خبر صحت داشته باشد، بدون تردید پای تهران به عنوان متحد نظامی و سیاسی مسکو در حمایت از بشار اسد در سوریه و جنگ با داعش، در این مذاکره دخیل است. همانگونه که تهران روس ها را قانع ساخت تا در دفاع از بشار اسد وارد جنگ سوریه شوند، می تواند آنها را به ایجاد رابطه با طالبان در افغانستان نیز قانع سازد و کم از کم بخشی از طالبان به خصوص بخش هایی که از دسترس آی.اِس.آی خارج می شوند را در مقابله با داعش قرار دهد و تمویل کند. 
سه هفته است که طالبان ولسوالی درقد را در مرز تاجکستان به تصرف خود در آورده اند و این همسایگی با قوای روسی در مرز تاجکستان و دولت تاجکستان که مورد حمایت مسکو قرار دارد، هیچ گونه واکنش و نگرانی را در پی نداشته است. 
این نکته را فراموش نباید کرد که رابطۀ جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان عمیق تر و گسترده تر از روسیه است. ایران در تمام سالهای پس از سقوط طالبان که دولت مورد حمایت امریکا در کابل تشکیل شد، سیاست دو گانه در پیش گرفت. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران با طالبان رابطۀ نزدیک و دایمی تامین کرد و حتی طالبان در تهران و برخی شهر های ایران دفتر نمایندگی باز کردند.