-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۸, سه‌شنبه

ملامنصور با حضور سفیر پاکستان در دوشنبه

اطلاعات دقیق وتا هنوز فاش نشده وجود دارد که حاجی ظاهر«قدیر» درچندین نوبت با نماینده گان مسکو در داخل وخارج از کشور دیدار هایی داشته است.


گزارشنامه افغانستان:
رییس جمهور روسیه به تاریخ 15 سپتامبر با ملااختر منصور در حضور سفیر پاکستان در دوشنبه ملاقات کرده است. خبرهای غیررسمی مشعر اند که سفارت پاکستان در دوشنبه، سرپرستی هم آهنگ کردن مقدمات دیدار بین پوتین و ملامنصور را برعهده داشته است. اگرچه دفتر طالبان در تهران، به حیث عامل اصلی هم آهنگی و زمینه سازی برای این ملاقات نقش اساسی داشته، تماس های دپلوماتیک و رسمی حکومت پاکستان که سفر ملامنصور را از کویته به دوشنبه ( ازطریق سفر هوایی از فرودگاه کراچی) تدارک کرده بود؛ از نظر اجرایی اهمیت بیشتر داشته است.

منابع عملیاتی تایید می کنند که تعامل دپلوماتیک پاکستان درین زمینه چند جانبه است وتماس های مسکو و اسلام آباد درپی سفر رهبران نظامی پاکستان به مسکو، روابط دو طرف درخصوص تعامل با بحران افغانستان را با هم نزدیک کرده است. روس ها علاقه مند رابطه با همه گروه های مسلح داخل و خارج از حکومت افغانستان استند. اطلاعات دقیقی وجود دارد که حاجی ظاهر«قدیر» درچندین نوبت با نماینده گان مسکو در داخل وخارج از کشور دیدار هایی داشته است.

به گفته منابع ناظر، ظاهر قدیر از زمانی که قوماندان یک واحد مرزی در شیرخان بندر بود، با مقامات دوشنبه تماس های نزدیک داشت. همچنان از یک سال به این سو، مقامات سفارتی و عملیاتی چندین مرجع خارجی به طور نوبتی با وی مجالسی داشته اند.
همین منابع معتقدند که ظاهر «قدیر» خیال در دست گرفتن رهبری تمام پشتون های افغانستان را درسر دارد.

پیش ازین نیز نظامیان ارشد روسی مستقر در پایگاه کولاب هم مرز با افغانستان با مولوی دین حنیف فرمانده طالبان بدخشان افغانستان ملاقات هایی داشته اند. مولوی حنیف در زمان اداره طالبان به حیث وزیرپلان کار کرده است. مولوی حنیف از قسی ترین چهره های طالبان درشمال به شمار میرود.
افشای تماس رهبری طالب با مقامات روس، بخشی از مواردی است که انگلیس ها مایل بودند این خبر به رسانه ها برسد. محاسبه انگلیس ها ازین تحرکات، به اختلاف نظرهای عمیق بین لندن وواشنگتن درگستره افغانستان و آسیای میانه رابطه دارد.
گزارش های تحلیل شده می رسانند که مقامات روسیه بالای رهبران موسوم به «ضد طالبان» اعتماد چندانی ندارد و درتماس با آنان، از شرکای ایرانی استمداد می جویند. مدیریت شمال در مصاف های بعدی با داعش، درحال حاضر به عهده کارگزاران حرفه یی ایرانی است. جنگ عملیاتی تازه و گسترده یی در شمال افغانستان درحال شکل گیری است.