-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

نخستین گروه از نظامیان امریکایی که دریک پایگاه هوایی در خاک لیبیا فرود آمده  بودند، دراثر تهدید مستقیم یک گروه شبه نظامی از آن جا اخراج شدند. رقابت برسر کنترول لیبیا آغاز شده است. این اقدام، پیام صریح «دشمن» دریک جنگ مخفی است که پس از سوریه در لیبیا، شکل حاد خود را در آینده نزدیک ظاهر خواهد ساخت.
دشمن مخفی امریکا کی ها اند؟ همان هایی اند که در جنگ نیمه گرم علیه پالیسی آن کشور در آسیا، علنی عمل می کنند.
گروه شبه نظامی که دستور اخراج نظامیان امریکایی را به آن ها ابلاغ کردند، یک تشکیل مرموز نیمه دولتی است. واکنش گروه ناشناخته در لیبیا علیه امریکا، به معنی آن است که امریکا برای حفظ بقای خود در آسیا وافریقای شمالی، باید روی مقابله در زمین فکر کند.