-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

زباله های کرزی- فهیم در سفارت ها

سفیری که وظیفه اش قاچاق انسان است.


شخصی بنام محمدی منحیث سفیر در اوکراین در زمان دولت اقای حامد کرزی مقرر گریده است.
به مفهوم دیگر این شخص 13 سال است که در همین سفارت بنام های قونسول، مستشار و یا سفیر ایفای وظیفه می کند.

در این مدت طولانی به غیر از قاچاقبری، دزدی، فساد، عیاشی، شراب خوری و شر اندازی بین افغانستانی ها تحفه گرفتن هیچ کا خوبی دیگر را به منافع افغانستان نکرده یا نمی خواهد که انجام دهد.

این سفیر قاچاقبر تاکنون چندین گروپ را به شکل پت از دیگران به کییف دعوت کرده و بعدها به ممالک اروپا انتقال کرده است.

او خوشنه خوده بنام آشپز با معاش 1500 دالری همرایش آورد و بعد از کارهای خراب با او چند وقت بعد وی را پا پسرک خوردش به اروپا روان کرد.

همچنان پسر روسی خوده هم به عوض رحیم دریور که معاش کمتر می گرفت با معاش 1500 دالری بنام دریور از روسیه خواست و بعد از یک ونیم سال دریوری را ایلا کرد.

این شخص آهسته آهسته کل افغانستانی ها را از کار کشید و به عوض شان اوکراینی ها را در کار گرفت.
گفته می شود که نیم معاش کارمندان قراردادی را هم به خود می گیرد و به وزارت خارجه راپور غلط می دهد.

ما افغانستانی ها در اوکرائین از دست این محمدی بیکار که هیچ کاری برای ما نکرده بسیار خسته شدیم. از اینکه این آدم مروبط گروه های فساد آلود زمان کرزی است.

با احترامات 
افغانهای اوکرائین