-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

شادمانی شخص بیش از هر چیز دیگری سراپای او را افشا می کند. گاهی نمی توان تا مدتی شخصیت یک نفر را خواند. اما آن شخص اگر شروع به خندیدن کند، ناگهان تمامی شخصیتش در برابر آدمی باز می شود. فقط بالاترین و خوشبخت ترین طبایع شادمانی مُسری است یعنی از سر خوش قلبی، و در نتیجه مقاومت ناپذیر است. من نه از رشد فکری، بلکه از شخصیت آدمی سخن می گویم. اگر بخواهید درون یک شخص را ببینید و روحش را درک کنید، فکر خود را نباید روی طرز صحبت یا سکوت او، اشک های او، یا هیجانی که در مورد اندیشه های عالی ابراز می کند، متمرکز کنید. وقتی می خندد بهتر او را می شناسید.
از کتاب جوان خام 
تئودور داستایوفسکی