-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

دوستی کاریکاتوری روسیه با افغانستان

منبع گزارش، خبرگزاری «تاس» روسیه
برگردان انگلیسی گزارش در ویب سایت رشیا تی وی
ترجمۀ فارسی دری: رزاق مأمون


ضمیرکابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه درکابل با ارزیابی مؤثریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت ( ایساف) در افغانستان، به خبرگزاری «تاس» گفت: «مأموریت امریکا و ناتو در افغانستان به طور کامل شکست خورده است.»

کابلوف به خبرگزاری تاس اظهار داشت: « با ارزیابی نتایج اقدامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت درافغانستان می شود گفت که مأموریت آنان به طور کامل نا موفق بوده است.

نماینده ویژه روسیه تاکید کرد که نه تنها ائتلاف به رهبری امریکا درافغانستان شکست خورده و به اهداف نهایی خود دست نیافته، بلکه «وظایف قبلاً تعیین شده در عملیات های آنان نیز به سر نرسیده است.» چنان که افغانستان هنوز فاقد «یک رهبری نیرومند، باثبات و مرکزی است.» وی همچنان تاکید کرد که از عدم پیروزی در شکست دادن طالبان درجنگ، سیاست کنونی ایساف در مسأله مصالحه ملی و مشارکت طالبان دریک ساختار نوین سیاسی عملاً قابل پیش بینی است.

کابلوف همچنان با اشاره به واقعیت جاری، نتایج مأموریت آموزشی، «حمایت قاطع»  از سوی امریکا و متحدانش در افغانستان را بسیار اندک خواند. برنامه مذکور برای تقویت آماده گی های جنگی اردو و پلیس افغانستان است تا ظرفیت آن ها را در تأمین امنیت، نظم و ثبات مستقلانه بلند ببرد.

به گفته کابلوف، نیروهای دولتی افغانستان « ناتوانی خود را در تأثیرگذاری بر شرایط ناشی از فقدان اسلحه و تجهیزات و همچنان سطح نا بسندۀ آموزشی و روحیه ضعیف، آشکار ساخته اند.»

کابلوف گفت که سرسختی طالبان درمناطق مختلف کشور سبب شد تا نیروهای غربی درجنگ مستقیم با آنان درگیر شوند؛ اما آنها بعد از مدتی کوتاه، با ترک میدان جنگ، دو باره بر آموزش نیروهای افغان تمرکز می کنند.
در همین حال، به گفتۀ کابلوف، وضع در افغانستان وخیم باقی مانده و درحال حاضر، 27 ولایت از جمع 34 ولایت افغانستان با تهدید های امنیتی «بلند یا فوق العاده» رو به رو است؛ چنان که شبه نظامیان طالبان فعالیت های شان را در بخش های مختلف کشور گسترش داده اند.  کابلوف هشدار داد که طالبان در شمال افغانستان پایگاه های مختلفی احداث کرده و حدود 1500 تن از جنگجویان خود در منطقه، چند ولایت را مورد تهدید قرار داده اند. 

روسیه میتواند دربحث تحریم های علیه طالبان «انعطاف» نشان دهد.
همزمان، ضمیر کابلوف تاکید کرد که روسیه آماده است که افغانستان را درزمینه مقابله با مشکلات امنیتی یاری رسانیده و « به هدف ادامه روابط دوستانه، کمک های همه جانبه» دراختیار آن کشور قرار دهد. 
کابلوف گفت که روسیه سیاست حکومت افغانستان درمورد مصالحه ملی را حمایت کرده و «حاضر است درصورت عدم مخالفت گروه طالبان با مطالبات حکومت افغانستان، روی کاهش سطح تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد برضد آن گروه، انعطاف نشان دهد.»
افزون برین، توقع می رود که روسیه درجنوری سال 2016 ده هزار تفنگ تهاجمی  نوع   AK-47 را همراه با مهمات آن در اختیار اردوی افغانستان قرار دهد.  به گفته کابلوف، این مسأله تقریباً امری فیصله شده است. کابلوف گفت روسیه همچنین گفت وگوهایی را با مقامات افغان در باره واگذاری محموله های بالگرد ها به جانب کابل، انجام میدهد. اواخر ماه نوامبر، روسیه به تهداد 57 لاری نوع کاماز را به بهای دونیم میلیون دالر  به گونه رایگان به افغانستان تحویل داده است.