-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۰, جمعه

فرش سرخ، فرش صلح نیست.

اشاره: افغانستان به تغییر رفتار امریکا و متحدان درقبال افغانستان نیاز دارد؛ نه استقبال گرم نواز شریف از دکترغنی


نیویارک تایمز می نویسد: زمانیکه طیاره رییس جمهور افغانستان در میدان هوایی بین المللی اسلام آباد نشست کرد، رییس جمهور اشرف غنی با استقبال گرم پاکستان که به گفتهء روزنامه رییس جمهور غنی را متعجب ساخت روبرو شد.

به گفتهء نیویارک تایمز، صدراعظم و مقامات ارشد نظامی پاکستان با فرش سرخ در میدان هوایی اسلام آباد منتظر رییس جمهور افغانستان بودند و حتی به احترام اشرف غنی 21 توپ نیز فیر شد.

نیویارک تایمز این استقبال گرم رییس جمهور اشرف غنی را مشابه با استقبال رییس جمهور چین و شاه عربستان سعودی در پاکستان خوانده می گوید، پیش از این همچو استقبال گرم پاکستان تنها به رییس جمهور چین و شاه عربستان بود نه برای رییس جمهور کشور همسایه که همواره درگیر یک جنگ لفظی و گاه گاهی جنگ با اسلحه است که این همه باعث تیرگی روابط در ماه های اخیر شده است.

به باور روزنامه، استقبال رییس جمهور افغانستان از سوی پاکستان نشانه واضح است که اسلام آباد خواهان ترمیم روابط تیره اش با کابل است.