-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

آلمان برخروج بخشی از پناهنده گان افغان تاکید کرد.

دکترغنی راهی جز گردن نهی به تصمیم حکومت آلمان نداشت.


به گزارش خبرگزاری های رسمی آلمان، انگلامرگل درحضور دکترغنی دربرلین اعلام کرد که آن عده پناه جویان افغان را که پرونده های شان از سوی مقامات آلمان رد می شود؛ به افغانستان برگردانده خواهند شد. به گزارش منابع آلمان درهشت ماه اخیر، به شمار 122 هزار شهروند افغانستان برای اقامت دایم در آلمان درخواست پناهنده گی داده اند.
مرکل تصریح کرد که گریز از تنگنای اقتصادی، دلیل موجهی برای پذیرش پناه جویان نمی باشد. به نظر می رسد که دکترغنی مجبور شده است که برتصمیم مقامات برلین احترام بگذارد و ایشان کدام صلاحیتی درین باره ندارد. در دیدار غنی با همتای آلمانی، درین باره به طور مبسوط صحبت شده و او مجبور شده است که در برابر اظهارات مرکل گزینه دیگری را مطرح نکند. دکترغنی در توجیه برگرداندن دست کم یک سوم از پناه جویان به افغانستان فقط گفت: جاده های آلمان از طلا فرش نشده است.