-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۴, شنبه

کود حیوانی برای گرمایش کاخ اردوغان!رهبر حزب جنبش قومی ترکیه با انتقاد از ادعای اردوغان در کم اهمیت دانستن پیامدهای احتمال قطع گاز روسیه، گفت: اردوغان کاخش را با سوزاندن فضولات حیوانات گرم نگه دارد.

العالم: «دولت بهتشلی» رهبر حزب مخالف جنبش قومی ترکیه، اردوغان را به سبب اظهاراتش مبنی بر اینکه «اگر روسیه در چارچوب تحریم ها، گاز را قطع کند، ترکیه به فنا نخواهد رفت»، آماج انتقادات شدید خود قرار داد و به اردوغان پیشنهاد داد تا "آقسرای" (کاخ سفید) خود را با سوزاندن کود و فضولات حیوانات گرم کند.