-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۴, شنبه

وزیرعدلیه حکومت مجاهدین، رهبر جدید طالبان می شود.

اگر ملااخترمنصور تروریست و آدم کش بود، رهبر شبکه حقانی نیز در همان خط است. انتصاب احتمالی رهبرشبکه حقانی به حیث رهبر جدید طالبان چیزی بر اعمال طالبان نمی افزاید.امرسینها سفیر هند در کابل در صحبت با روزنامهء "دهندو" گفته است، پاکستان به شبکهء حقانی در رهبری طالبان جای داده است و به نظر می رسد که به ابتکار پاکستان این شبکه به حیث طالبان توسطجامعهء جهانی شناخته شود.


امرسینها گفته است، در شرایط حاضر اگر افغانستان با پاکستان همکاری کند، به مفهوم آن خواهد بود که به پاکستان اجازه می دهد رهبر طالبان را تعیین کند و این کاریست که نباید صورت گیرد، چون پروسهء صلح افغانستان باید توسط خود افغان ها تعیین شود.

این در حالیست که نواز شریف صدراعظم پاکستان در جریان ملاقات با رییس جمهور افغانستان در پاریس، روی مذاکرات و امنیت منطقوی صحبت نموده از وی دعوت کرد تا برای اشتراک در کنفرانس قلب آسیا به اسلام اباد سفر کند.

به گفتهء امرسینها در شرایط حاضر تلاش های وجود دارد و عجله می شود که حتی شبکهء حقانی به یک بخش از گفتگو ها بین پاکستان و طالبان مبدل شود.

امرسینها این پرسش را مطرح کرده است:

به غیر ازآن که شبکهء حقانی از لست تروریستی چندین کشور بیرون شود، چه نقش مثبت را بازی خواهد توانست؟

امرسینها سفیر هند در کابل به روزنامهء "دهندو" گفته است، فرجام گفتگوهای پاکستان با طالبان این خواهد بود که شبکهء حقانی را به حیث رهبری طالبان به جامعهء جهانی معرفی کند.