-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

بسم الله «محمدی» میگوید «دین درخطراست.»

بسم الله درکشمکش میان فقدان هویت وتلاش پدر سیاسی


بسم الله «محمدی» یکی از مالکان ارشد «پنتاگون کابل» دوسیه های فساد مالی در سطح کلان دارد. دراول، از شعارها ومانور های انتخاباتی دکترغنی در مبارزه با مهره های خیانت، بسیار ترسیده بود و هر روز به دربار کرزی و اتمر حاضری می داد وبرای مشاوریت هم آمادگی لازم داشت واین را به خیر کشور ودین وجهاد میدانست. 
بنا به روایت ناظران حاضر درصحنه، بسم الله استادسیاف را در شیرپور وهمچنان درباغش واقع کوتل خیرخانه دعوت داد و به سمع رسانید که «شبکه های بنده» در داخل دولت خیلی فعال هستند و پی هم گزارش میدهند که رهبری دولت در صدد تضعیف ومنزوی ساختن  وبالاخره ازبین بردن مجاهدین است؛ اگر بیدار ومتحد نشویم آینده ما دراین دولت بی دین درخطر است. این دولت دین ستیز است وهمه «بی دین هستند؛ باید ما متحد شویم وسهم خود را بخواهیم.»

او دریکی ازین دیدار ها از سیاف خواست که علیه دولت فتوای دینی صادر کند؛ اما سیاف محتاط تر از دیگران است و ازین خواست بسم الله، تن زد.
بعد از نا امیدی از درگاه سیاف، بسم الله نزد حامد کرزی رفت و پیشنهاد کرد که شما «پیش شوید»، ما «عسکرتان» استیم!

یک بزرگوار که درآن مجلس حضور داشت روایت کرده که بسم الله خان به کرزی عذر وزاری میکرد ومی گفت که استادسیاف یک ملا است درشرايط کنونی کسی دورش جمع نمیشود؛ هیچ برنامه ندارد وموقفش گنگ است. آقای کرزی مرموزانه، غیر از دشنام دادن به آمریکا و پاکستان وچند وعده های دروغ، هیچ چیز دگری برایش نداده است .
وقتیکه از دربار کرزی هم نا امید شده است باز به دربار استادسیاف مراجعه کرد و در روز هایی که گفته می شود «شورای حراست وثبات» تحت قیادت سیاف اعلام می شود، قصیده خوانی جهادی را از سر گرفته است.