-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۹, یکشنبه

آيا مصاحبه با پرويز مشرف سازماندهى شده بود ؟

ماجرایی در عقب ماجرای رسانه یی
نویسنده: عبدالحی «خراسانی»


بدنبال سفر رئيس حكومت وحدت ملى به اسلام آباد و سنت شكنى اشرف غنى در كاربرد واژه " پاكستانى " نسبت به پناهندگان وزيرستان به كشور، يك ديدگاه خوش بينانه ايجاد شد كه ممكن است رهبران حكومت وحدت ملى در باره مرز ديورند خردمندانه تر و مبتنى بر واقعات موجود گام بردارند!
اين موج خوش بينى بيشتر در ميان نخبگان تاجيك با استقبال همراه بااحتياط روبرو گرديد .
حامد كرزى با درك خطر بلافاصله به آن إظهار نظر رئيس جمهور واكنش بسيار تند و حتى غير ديپلوماتيك نشان داد، اما سخنان كرزى نتوانست جو افكار عمومى را مديريت نمايد و بيشتر مورد سرزنيش واقع شد.
درست در چنين موقعى شبكه فارسى بى بى بدون اينكه مناسبت خاصى وجود داشته باشد خبرنگار خود را از كابل به اسلام آباد مى فرستد و با پرويز مشرف مصاحبه مى كند ، آنهم در يكى از پر بينده ترين برنامه هاى معروف شبكه بى بى سى بنام 
HardTalk 
يا به عبارت ديگر .
متأسفانه اين مصاحبه يك فرصت فوق العاده بدست مشرف داد تا تمام عقده هاى تاريخى خود را رها سازد و جو افكار عمومى را در تمام رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى درجهت مطلوب خود مديريت و رهبرى نمايد .
در نتيجه تمام نخبه هاى تاجيك به يكبارگى شروع نمودند به واكنش منفى عليه مشرف و به طبع آن عليه پاكستان و اين همان چيزى بود كه حامد كرزى مى خواست .
به رغم طبعيت برنامه HardTalk كه بايد خبرنگار مصاحبه شونده را به چالش بكشد در آن مصاحبه در واقع مشرف خبرنگار را بچالش مى كشد .
معلوم بود كه خبرنگار از اطلاعات كافى و تسلط كامل برخوردار نبود و در واقع يك فرصت طلايى در اختيار پرويز مشرف قرار داد .