-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

ترکیه به لشکرگاه ناتو بدل می شود.

خطر تشدید جنگ داخلی در ترکیه


ترکیه درمرز یک هرج و مرج قرار دارد. اگر جنگ بزرگی هم درهمسایه گی اش شعله ور نشود، تأثیرات مستقیم جنگ فرسایشی جهانی، اقتصاد و امنیت ملی ترکیه را ضعیف می کند. این کشور، درجایگاه پولند درهنگام حمله هیتلر بر شوروی قرار دارد. ترکیه پس از آن که عراق و سوریه از دست قدرت های غربی بیرون کشیده شد، اهمیت بیشتر یافته و عملاً به تخته خیز مبدل شده است.
پی، ک، ک نقطه ضعف خطرناک ترکیه است. پ، ک، ک یک نیروی زبده و جنگ پخته در منطقه است. حزب کارگران ترکیه، (پ، ک، ک)  روابط تنگاتنگی با ایران و روسیه دارد. امریکا و ناتو ممکن است از ترکیه دفاع کنند ولی مأموریت استقرار راهبردی مجدد در سوریه وعراق، یک فرصت ضایع شده برای آن هاست. ترکیه معروض به یک جنگ داخلی است.