-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

ازین خبر، دچار کابوس می شوید.

200 هزار تن معتاد، دریک ولایت. از آن زمره، 7000 زن


ذبيح الله احساسDec 16, 2015 - 18:16
مزارشريف (پژواک،٢٥قوس٩٤): شبکۀ زنان افغان مى گويد که تحقيقات آنها نشان مى دهد که در ولايت بلخ ٧ هزار زن به مواد مخدر معتاداند؛ اما رياست امور زنان بلخ اين رقم را نمى پذيرد.

مسوولين شبکۀ متذکره به تاريخ ٢٥ قوس در مزارشريف مرکز ولايت بلخ، پيرامون زندگى همه جانبه زنان،  نشست مطبوعاتى را داير نمودند که فعالان مدنى نيز در آن حضور داشتند.

خانم عارفه صفار مسوول شبکۀ زنان افغان، در پاسخ به پرسش آژانس خبرى پژواک گفت که مواد مخدر، يک عامل تهديد کننده در زندگى زنان ولايت بلخ است.

نامبرده علاوه کردکه آنها درمورد همه جهات زندگى زنان ولايت بلخ، تحقيقات انجام داده و جوانب مختلف آن را واضح ساخته اند.

قرارگفتۀ موصوف، تحقيقات آنها نشان مى دهد که در ولايت بلخ، با گذشت هر روز مشکل استفاده از مواد مخدر روبه افزايش است.

خانم صفار گفت که در ولايت بلخ، رقم زنان معتاد به مواد مخدر، به هفت هزار تن بالغ مى گردد.

مسوول جامعۀ مدنى خط نو در ولايت بلخ که در اين نشست حضور داشت، به پژواک گفت که عامل عمدۀ اعتياد زنان به مواد مخدر در اين ولايت، کار دشوار قالين بافى مى باشد.

همچنان در جريان فصل جمع آورى مواد مخدر نيز برخى زنان به مواد مخدر معتاد مى شوند.

نامبرده افزود که به اساس تحقيق جامعۀ مدنى خط نو، در ولايت بلخ ٢٠٠ هزار تن به مواد مخدر معتاد اند.

به گفتۀ وى، به اساس معلومات ادارۀ صحت عامه؛ هر فردمعتاد در يک روز، يک گرام مواد مخدر استفاده مى نمايد که به اين منوال هر روز ٢٠٠ هزار گرام مواد مخدر به مصرف مى رسد.

خانم سارا بهايى نخستين تکسی ران زن در افغانستان که در نشست متذکره اشتراک داشت، به پژواک گفت که هنوزهم در اجتماع، زنان نسبت به مردان بی ارزش اند و سهولت براى اظهار توانمندى شان را ندارند.

موصوف موضوع اعتياد زنان به مواد مخدر را تاييد نمود.

قرار گفتۀ وى، اگر حکومت ضمن  تداوى، به امور تبليغات در مقابل مواد مخدر نيز دست به کار شود ، شايد نتايج مطلوب در پى داشته باشد.

اما خانم شهلا حديد رييس زنان ولايت بلخ، ارقام ارايه شده توسط شبکۀ زنان را رد مى نمايد.

آژانس خبرى پژواک اين رقم را با نامبرده در ميان گذاشت؛ وى گفت که به هيچ صورت نمى پذيرد که شمار زنان معتاد در بلخ به ٧ هزار تن رسيده باشد.

 وى علاوه کرد که بر بنياد معلومات آنها، در بلخ رقم خانم هاى معتاد ٦٤٨ تن است.

به گفتۀ موصوف، آنها در بلخ در هماهنگى با مراکز معالجۀ معتادين، بر ضد مواد مخدر مبارزۀ تبليغاتى را انجام مى دهند.

خانم صفار مسوول شبکۀ زنان افغان گفت که به سطح زون شمال؛ نبود امنيت، فقر و بيکارى، رفتن جوانان به کشورهاى خارج و موجوديت فساد ادارى، بر زندگى زنان تاثير خيل منفى گذاشته است.