-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

حملات تازه یی در راه است.

جاوید «کوهستانی» در برنامه «فراخیر» در رابطه به ترور برخی چهره های منتقد حکومت گفت:


 چند حمله بدتر از این هم به جان آگاهان سیاسی در راه است. حکومت باید متوجه این موضوع باشد. متاسفانه افرادی درون نظام حامی تروریست ها هستند. متاسفانه در داخل پولیس و در وزارت خارجه کسانی هستند که از تروریست حمایت می کنند. هنگامی که چند نفر تروریست به خانه من حمله کردند و فرارکردند در خانه ای در همان نزدیکی پنهان شدند. هیچ کس آن محل را انسداد و تفتیش نکرد. متاسفانه تا زمانی که اینگونه دروغ و فریبکاری در حکومت باشد ما شاهد انفجار و انتحار و ترورهای زیادی خواهیم بود. هم اکنون این حکومت نزد کشورهای جهان و مردم، حکومتی دروغگو و فاسد و بی کفایت است که برای رسیدن به امیال شخصی خود از جان شهروندان خود می گذرد و حاضر است هر کاری کند حتی کشور را بفروشد تا جیب خود را هرچه بیشتر پر کند و اربابان خود را هرچه بیشتر راضی کند.

کوهستانی کشور را زیر نفوذ سازمان های استخباراتی خوانده و افزود: سازمان های متعدد استخباراتی زیادی در اینجا نفوذ دارند، نیروهای ذی نفوذ و ذی نفع فرامنطقه ای بسیار زیاد هستند. کشورهای خلیجی نفوذ زیادی در کشور دارند. بیش از پنجاه مرکز تروریستی شبکه حقانی و و وابسته های تروریست ها در شهر کابل هستند. حالا با سرد شدن هوا جنگ های جبهه ای در شهرهای سرد کاهش پیدا می کند اما تروریست ها در شهرهای بزرگ افغانستان متمرکز می شوند و حملات در کابل افزایش می یابد.