-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

دکترغنی، از ابتداء هیچ علاقه یی به بحث «دیورند» نداشته است. ازین موضوع، خودش را گوشه می گیرد. او بهتر از خواب زده گان درک می کند که مداخله در امور داخلی پاکستان چه عواقبی دارد. سی چهل سال زنده گی در امریکا این امتیاز را به وی بخشیده است که مرز های بین المللی قبول شده از سوی ملل متحد را بشناسد.  او راست میگوید که به بحث دیورند کاری ندارد. یعنی اصلاً مداخله در امور دیگران را به زیان افغانستان میداند.