-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۴, شنبه

سویدن هم دست رد به سینه مهاجران افغان زد.بدنبال تفاهم اتحادیه اروپا با اردوغان رئیس جمهور ترکیه در باره جلوگیری از عبور پناهجویان از مرزهای ترکیه به سوی اروپا در قبال 3 میلیارد دلار کمک مالی،  دولت سوئد بازگرداند هزار تن از پناهجویانی است که درخواست پناهندگی آنها در این کشور رد شده را آغاز می کند. قرا راست 22 هزار مهاجر و  متقاضی پناهندگی به کشورهای مبدا از سوئد اخراج شوند و به همین دلیل سوئد در حال مذاکره با دولت افغانستان برای بازگرداندن افغان های متقاضی پناهندگی که تقاضای آنها رد شده به آن کشور هستند.
گفته می شود قرار است رئیس جمهور افغانستان علیرغم گزارش هایی که در باره بیماری وی وجود دارد به استکلهم پایتخت سوئد سفر کند. خبرگزاری ها گزارش داده اند که در خیابان های سوئد صدها مهاجر این روزها سرگردان است. بسیاری از آنها از کشورهای افریقائی و آسیائی خود را به این کشور رسانده اند و در میان آنها شمار زیادی مراکشی دیده می شود.
شمار درخواست‌های پناهندگی در سوئد در سال جاری به 150 هزار مورد رسیده  است که در مقایسه با سال گذشته تقریباً دو برابر است.