-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

سلاح روسیه چگونه به افراد داعش رسیده؟

سی، آی، ای درزمان «جهاد» برضد شوروی، برای جنگجویان مجاهدین، سلاح های روسی را از مصر وچین تهیه می کرد.


پیک نت: بموجب اسنادی که از بلغارستان بدست آمده، دولت امریکا سلاح های ساخت روسیه که در زمان اتحاد شوروی سلاح سازمانی ارتش این کشور بوده را با قیمت ارزان خریده و در اختیار گروه های باصطلاح میانه رو اما درحال جنگ با ارتش سوریه می گذاشته است. همین سلاح ها از طریق این گروه ها در اختیار داعش قرار می گرفته است.
کلاشنیکف، مسلسل هایی با کالیبر بالا و نارنجک در جمع این سلاح ها بوده است. اسنادی که از دولت مردان بلغاری بدست آمده نشان میدهد که بزرگترین سفارش دهنده این سلاح ها به امریکا عربستان سعودی بوده است. همچنین فاش شده که امریکا در منطقه "وانوا"ی بلغارستان به اپوزیسون دولت سوریه آموزش میداده است. پس از منفجر شدن یک نارنجک و کشته شدن یک امریکایی حین آموزش، این مسئله فاش شد.
امریکا سلاح های ذکر شده در بالا را از بلغارستان به مبلغ 25 میلیون دلار، البته از طریق یک شرکت واسطه می خریده است. در عملیات تروریستی فرودگاه شال دوگل فرانسه تروریست ها از کلاشنیکف بلغاری استاده کردند که در نیتجه آن 12 نفر کشته شدند. بلغارستان همچنین این سلاح ها را به اوکرائین و برخی کشورهای خاورمیانه نیز فروخته است.