-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

این نمایه، به رزاق «مأمون» تعلق ندارد.

اخیراً یک حساب کاربری جعلی به نام من باز شده است که به من ( رزاق مأمون) ربطی ندارد. دوستان عزیزم مطلع باشند.