-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

بخشنامه رسمی پیگرد کارکنان دولتی به خاطر اشتراک درتظاهرات ضد داعش وطالبان که به وسیله عبدالباری «جهانی» ملقب به «انتحاری جهانی» امضاء شده است.