-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

مرگ 12 چرخبال، 12 موشک است.

اشاره: نتیجه ارسال 12 چرخبال، آن هم پس از پانزده سال، معکوس است.


درخبر ها پیوسته عنوان می شود که بزودی 12 چرخبال جنگی و 8 هواپیمای بدون سرنشین در اختیار نیروهای کشور قرار گیرد. این چرخبال ها قرار است چه کاری را انجام دهند؟ چه ضمانتی وجود دارد که 12 موشک ضد چرخبال ها، معادله را به صفر برگرداند؟
بنیاد قضیه این است که جزایر درحال افزایش جنگ نا منظم، که به نحوی به طور منظم رهبری می شود، دیگر قابل سرکوب نیست. نیروهای تروریستی که ظرف یک ونیم دهه، تقویت شده و با انگیزه های خشن تر از گذشته مجهز است، درکوتاه مدت خاموش نمی شوند. چرخبال های امریکایی، فقط برای این است که به نیروهای افغان کمک کنند تا موازنه جنگ «حفظ» شود نه آن که جنگ به جای دیگری برود یا ختم آن کلید بخورد.
حالا که همه چیز درحال از دست رفتن است، امریکا فقط یک راه دارد که با حداقل دوصد هزار سرباز جنگی و چند صد هزار پرسونل خدماتی دو باره به این گوشه آسیا پیاده شود. هرنوع تدابیری غیرازین، خرج و تلفات امریکایی ها را بالا می برد. جنگ افغانستان را، پاکستان برنده شده است.