-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۳, شنبه

حامد کرزی لقب «پدرملت» را 170 هزار دالر خرید.

درگذشته ها، القاب کلان، از سوی هزاران شخصیت قومی و سیاسی، در لویه جرگه ها، تصویب می شد. حالا اوضاع تغییر کرده است.


خبر رسیده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دریک بند وبست، با پیش پرداخت و تقسیم مبلغ 170 هزار دالر، لقب «پدرملت» را طی همایشی شاندار همراه با رقص وپایکوبی در هوتل سرینا، خریداری کرد. البته این اقدام امری طبیعی است و دریافت مبلغ 420 هزار دالر از حساب بودجه بی رمق دولتی از سوی کرزی، باید به این طریق با شاخی باد شود. 
پخش خبر این رویداد، در واقع یک طُرفه خبری بود در تاریخ رسانه های افغانستان. شماری از جوانان نو سن، میانه سن ( شهره به جامعه مدنی) و غافل از اوضاع گذشته و امروز، مسئولیت بی اعتبار ترین نوع«حاتم بخشی» را برعهده گرفته و خبرنگار بی بی سی ( هارون نجفی زاده) و بانو آریانا سعید را شاهد ثقه آورده بودند.
درگزارش واصله از کابل، آمده است که آقای کرزی از انزوای سیاسی رنج میبرد. مراسم پرمصرف خریداری لقب جعلی «پدرملت» از بازارسیاه، درست زمانی اتفاق افتاد،  که بعد از حادثه المناک کشتار کارمندان تلویزیون طلوع، سایه سوگواری در همه جا پهن بود.  
درپیوست گزارش قید شده است که: چون برگزار کننده های مجلس، علی الظاهر چند مجموعه های مدنی بودند، برسر تقسیم پول، اختلافات پرسروصدایی میان شان بروز کرده بود. منابع حاضر درین مجموعه ها گفته اند که بعضی کلاه برداران با مبالغ هنگفت پول باقی مانده متواری شده اند. شماری از افراد شامل در قضیه ( که از ذکرنام شان خود داری می شود) ازاین تقسیمات پول نذرانه وغنیمت ناراحت شده و درفیس بوک اظهار برائت کرده اند 
در پایانۀ گزارش چنین گفته شده است: «طبق منابع بعد از جلسه درمجلس این فعالان مدنی خیلی جنجال وبی آبرویی بر پا شده بود که حتی بعضی دختر خانم ها وفعالین خانم ها با پسران مشت ویخن شده اند و با دستکول ها وچپلک ها بالای بعضی پسران حمله آور شده و در نتیجه یکی سیرک درگیری شدید فیزیکی به وجود آمده بود.»