-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه


دونفر از محافظین داخلی هوتل بزرگ سرینا درکابل که بازداشت شده بودند، اکنون در کجا استند؟
درپنجشنبه 29 حوت 1392 ، شب نوروز، چهار خارجی و همه اعضای خانواده پنج نفری خبرنگار فرانسپرس در کابل، سردار محمد ( به استثنای کودک درکوما رفته که بعداً زنده ماند) درکمال قساوت تیرباران شدند. طالب، با رضایت و هیجان، مرگ آنان را جشن گرفت.
نیروهای امنیتی دو تن از مأموران امنیتی داخل هوتل را به ظن راه دادن تروریست ها به داخل، بازداشت کردند. اکنون منبعی غیرقابل معرفی،  نوشته است که بازداشت شده ها به دستور شخص کرزی رها شده بودند. سریال نمبر سلاح ها نشان میداد که از انبار وزارت دفاع خارج شده بودند.  من قادر به گرفتن جزئیات بیشتر درین باره نشده ام. اما پاسخ به این سوال که او اکنون در کجاست، بسیار اهمیت کلیدی دارد. خبرنگاران و پژوهشگران درین زمینه چه میدانند؟