-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

تجاوز جنسی ملا امان الله بر کودک 8 ساله

شخص فاعل به کمک قوماندانان جهادی آزاد شده است.


تجاوز جنسی ملا امان الله کارمند سابق امنیت ملی بدخشان بر یک طقل 8 ساله در ناحیه دشت قرغ مرکز ولایت بدخشان.
یک پسر 8 ساله مربوط به یک خانواده فقیر توسط شخصی به نام ملا امان الله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
این طفل مانند دیگر اطفال کشور مصروف جمع کردن چوب و پلاستیک به خاطر پختن نان و گرم کردن خانه خود مصروف بود.

درست 3 روز قبل از طفلی تقاضا می کند تا برگ درختان را که در باغ همین شخص از درختان ریخته است، بخود جمع نماید و زمانیکه طفل داخل باغ می شود، به زور از طرف همین شخص مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.
ناگهان همسایه باغ متوجه این موضوع می شود و طفل را بخانه خود می برند تا قضیه را به مادرش اطلاع دهند.

مردم محل جمع با مادر طفل به شفاخانه می روند تا طفل را معاینه نمایند که این عمل ناجوانمرانه که در مقابل این طفل صورت گرفته است را از داکتران جویا شوند که نتیجه این عمل هم مثبت گزارش داده می شود و مسوولین حکومتی در صدد دستگیری مطنون می شوند ولی مظنون فراری است.

ساعت 12 شب مظنون به شکل مخفی داخل خانه خود می شود ولی چندی بعد پسرش همراه با نیروهای دولتی تماس می گیرند تا آمده پدرش را که مظنون این قضیه است دستگیر نمایند و بالاخره دستگیر می شود ولی شخص مظنون با فروش زمین خود و به کمک فرمانده هان جهادی مانند قوماندان حسی مریر از اقارب نزدیک به صلاح الدین ربانی، قوماندان عین الدین، آشور محمد مشهور به زردک و یک تعداد دیگری از اشخاص و افراد با نفوز در بدل رشوه به مسوولین دولتی شخص متهم را بیگناه ثابت نموده و آزاد می سازند.

فامیلی که طفل شان مورد تجاوز قرار گرفته است از طرف همین ها مورد تهدید قرار می گیرد و دوباره با فرزند خود به طرف خانه بر می گردند.
فامیل این طفل از دولت چیزی نمی خواهند ولی طالبان از مردم خواسته اند تا شخص مذکور را به آنها تسلیم نمایند. هرچند مدت چند روز از وقوع این قضیه می گذرد ولی تاکنون هج مرجعی در رابط گزارش نداده است.

ممنون شهروند بدخشان