-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

امریکا چرا مراکز ومسیر طالبان را نمیزند؟

افکار عمومی، اطلاعیه های نیروهای امریکایی را دفع می کند. تا دیر نشده، رفتار خود را تغییر دهید.

سخنگوی اردوی امریکا میگوید که قوای هوایی این کشور برای حمایت از نیرو های امنیتی افغان در ولایت هلمند ادامه خواهد داد.

قوای هوایی امریکا، دوازده حمله هوایی را در جریان چهل و هشت ساعت گذشته، در حمایت از نیرو های امنیتی افغان در ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است.

مایکل لوهورن سخنگوی اردوی امریکا میگوید: نیرو های خاص این کشور به روز چهارشنبه در ساحه حضور داشتند تا با واحد های نیرو های امنیتی افغان در ولسوالی های مارجه و سنگین همکاری کنند.