-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۸, دوشنبه

گاو «شریعت» به زلمی «زابلی» هم شیر میدهد!

اشاره: طالب، مجاهد، داعش، از کانال شریعتمداری، بنیاد مُلک برانداختند. حالا اگر قرار برین باشد که شریعت تطبیق شود؛ اولین کسی که از 100 تا 500 تازیانه از حساب بروت های غیرشرعی خویش نوش جان می کند، زلمی زابلی است. 


حمیرا «ثاقب» در برگه خویش چنین نگاشته است:
امشب در برنامه نگرش در تلویزیون آریانا نیوز در مورد عدالت و تطبیق قانون بحثی داشتم. معمولا صحبت های من همیشه در محوریت دفاع از قانون و قانونمداری و تطبیق آن از سوی قانون سازان و مجریان قانون بوده است. 
در این میز یکی از مهمانان برنامه آقای زلمی زابلی بود. هر چند در جریان میز گرد تلویزیونی بین من و آقای زلمی زابلی بحث جدی صورت نگرفت اما در ختم برنامه این بحث از درون برنامه به حاشیه برنامه کشانیده شد و به صورت خصمانه ای علیه نظریات و دیدگاهم که به صورت زنده از تلویزیون نشر میگردید، قرار گرفت. 
بحث من این بود که قانون مدنی نیاز به بازنگری دارد و باید مطابق با شرایط کنونی قانون خانواده از بدنه این قانون جدا گردد اما او با لحنی که من هیچگاه انتظار نداشتم پرخاشگرایانه به من غرید و رفتاری که در آن بی حرمتی، هتاکی و خودخواهی موج میزد، دیکتاتور مابانه فریاد زد که شریعت قابل تغییر نیست در حالی که من مصرانه به او می فهماندم که این بحث ربطی به شریعت ندارد و نباید ایشان از شریعت و مذهب و دین به عنوان یک حربه سرکوبگر علیه مخاطبین خود کار بگیرند اما آقای زابلی که از مسند و جایگاه یک سناتور در پارلمان کشور در مقابلم ایستاده بود با الفاظ کاملا رکیک و غیر انسانی مرا مخاطب قرار داده و به من توهین و افترا نمود.
من تا پای اعاده حیثیتم ایستاده خواهم بود.