-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

حلقات رابط با طالبان در ده مراد خان کابل

ملا امام های مفت خور، درپایتخت کشور نیز به آنتن های افراطیون مبدل شده اند.


به گزارش روزنامه هشت صبح، در منطقه ده مراد خان، عناصر طالب وداعش نفوذ کرده اند.

درگزارش چنین آمده است: ده مراد‌خان یکی از مناطق نزدیک به شهر کابل است که در مربوطات ناحیه هفتم کابل قرار دارد. سرک ده مراد‌خان از قسمت منطقه گذرگاه جدا شده و به سرک ده دانا منتهی می‌گردد که سال قبل قیر‌ریزی شد. در این منطقه تعداد زیادی از خانواده‌ها زندگی می‌کنند. ده مراد‌خان یکی از مناطق قدیمی‌ کابل است که مانند بسیاری از نقاط دیگر شهر کابل، اکثر کوچه‌های آن پیچ در پیچ، سرپوشیده و نمیه‌تاریک است.
ضمن ده‌ها مشکل دیگر یکی از مشکلاتی که مردم ده مراد‌خان را به شکایت وا داشته است، ممنوعیت فعالیت شبکه‌های کیبلی از سوی وکلای کوچه و ملاامام‌ های مساجد می‌باشد.