-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۲, شنبه

سوژه کریم خرم خلاصی ندارد.

عنوانی رئیس جمهور!


جناب رئیس صاحب جمهور! بنده به عنوان یک فرد عادی این وطن خدمت تان عرض می کنم که، برخی از چهره های حکومت قبلی که از شما ناراض اند، بیشتر اختلافات قومی و زبانی را چاق می کنند و برای شما درد سر خلق می کنند و از آن سود می برند. ولی شما هم متوجه این مسأله نشده اید.
شما، کسانی را که دیروز به عنوان نماینده گان بغلان ملاقات کردید، اصلن از بغلان نماینده گی نمی کنند و جز پروژه چاق کردن اختلافات قومی هستند که، از سوی نزدیکان حامد کرزی به ویژه کریم خرم پشتبانی میشوند.
این بزرگواران هفت سال پیش نیز در هماهنگی با جمعه خان همدرد تلاش کردند که، مرکز ولایت را از شهر پلخمری به بغلان مرکزی انتقال دهند. چه درد سری نبود که در بغلان خلق نکردند و مردم با سنگ و چوب جمعه خان همدرد را از بغلان کشیدند که سر انجام حکومت ماه ها تلاش کرد تا مشکلات بغلان را حل کند.
اکنون نیز این مسأله می تواند جنجال برانگیز شود و اختلافات قومی را در بغلان بیشتر کند که در نهایت به سود حکومت نخواهد بود.
جناب رئیس جمهور لطفاً متوجه این نکته باشید!
پس از این به سوژه های قومی که در افکار عامه جایگاه شما را خورد می سازد و انزجار مردم را نسبت به شما و حکومت تان بیشتر می کند، اهمیت ندهید.
تا هنوز مقام های حکومت قبلی که تشنۀ قدرت اند از سوژه سازی های قومی در برابر شما خوب استفاده کرده اند. 
امیدوارم که متوجه دام های این افراد نیز باشید.
ممنون
قاسانی