-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

صلح نزدیک است.
 صلاح الدین ربانی گفت: از تمام اعضای گروه طالبان خواسته ایم به میز مذاکره بیایند.