-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

احمد ولی «مسعود» شاید ناگزیر به عذرخواهی شود. بنده خدا، تو چه گم کرده ای که درین روزهای حساس پای خود را زیر لحاف ملاصبور دراز می کنی؟!