-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

گفته می شود که هواپیما های دولتی، به جای بمباران مواضع تروریست ها، سنگر های نیروهای محلی را هدف قرار می دهند.