-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۵, جمعه

سایه کدام امپراتوری بالای داعش است؟

فارن پالیسی بسیار ماهرانه، هم آدرس اشتباه می کند؛ هم آدرس اصلی را در ذهن خواننده ترسیم می کند!نشریه فارن پالیسی هم در شماره اخیر خود در باره این موضوع که افغانستان گورستان امپراطوری ها بود مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است، این بار افغانستان برای گروه داعش و یا خلافت خراسان به قبرستان تبدیل خواهد شد.

به نوشته نشریه، گروه داعش از زمان ایجاد آن سعی نمود که در افغانستان جای پا پیدا کند، اما این گروه در افغانستان با مشکلات متعدد رو به روست و حتی گروه های مخالف حکومت افغانستان حاضر نیستند با داعش همنوا شوند.

به نوشته نشریه، گرچه بعضی وقت ها گفته می شود که برخی از گروه های طالبان با داعش همراه شده اند، اما طالبان هرچند برملا نباشد، با رسم و رواج ها و ارزش های افغانی آشنایی دارند و از ریشه های قومی و قبیلوی در آفغانستان آگاه هستند. از همین رو، حتی وقتی که در رهبری طالبان انشعاب رخداد هر یک جناح آن در نوبت خود دشمنی با داعش را اعلان کردند و از این طریق می خواهند محبوبیت خود را در بین مردم افغانستان بیشتر بسازند.

رهبران داعش رهبران طالبان را دست نشانده های ایران و سازمان استخبارات نظامی پاکستان می شمارند و از این طریق می خواهند خود را بهتر جلوه بدهند، اما به هر حال به نوشته فارن پالیسی جای پای طالبان در افغانستان نسبت به داعش محکمتر است.

به نوشته نشریه، داعش با چنین ادعا ها کوشش دارد که اوضاع افغانستان را به نفع خود بسازد و از شکاف قومی افغانستان استفاده کند، اما اگر رهبران این گروه ترکیب پیچیده قومی و سیاسی افغانستان را درست درک نکنند، دیری نخواهد بود که گروه داعش هم در گورستان امپراطوری ها به خاک سپرده خواهد شد.