-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۲, سه‌شنبه

دومین لارنس عرب درکابل صدا بلند کرد.

چیزی را که سفیر عربستان درسه ماه اخیر کِشت کرده بود؛ بالنوبه به بار می نشیند.


مولوی بلیغ، دومین لارنس تبلیغاتی درکابل ظهور کرد. میگوید که سر مولوی خالص افتخار کنید. این شخص عامی تر از لارنس دو هفته پیش معلوم می شود. میگوید که مولوی خالص در کاخ سفید به رئیس جمهور گفته بودکه بگو اشهد الاالله ...
به گفتن این گپ هوایی چه به دست آمد؟
من عکس آن زمان را دیدم. چه لبخندی طنز آمیز و فاتحانه صورت رونالد ریگان را روشن کرده است!
مولوی خالص، با همگنان خویش، از جمله معاصیان کبیره به شمار می روند. نسلی را قتل عام کردند.
ملابلیغ بی آن که یک برگه از تاریخ بخواند، شنیده است که امان الله خان قرآن را به زمین زده است. میگوید که ولسی جرگه خواست غیرشرعی را پیش کشیده است. میگوید نباید کسی اختلاف قومی را دامن بزند؛ اما خودش کین و غیظ مذهبی را با صدای جهر، مکرر کرد.