-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

تمرکز حمله بر تأسیسات مرکزی و برق پاکستان

در پویا پروگرام Zem TV طرح پاکستان درانجام حملات خفه کن و کارتمام برافغانستان مطرح شده که امرالله صالح، آن را دربرگه خود آورده است.
اشاره گزارشنامه افغانستان: 
امنیت ملی و حلقات منطقه یی دفاع از افغانستان سهل قادر اند با مصرف ارزان، زنده گی شهری در پایتخت پاکستان را به طور کامل فلج کنند. این ظرفیت ها مدت هاست که دراختیار کشور قرار دارد. شماری از جاسوس ها و برخی محافظه کاران که همیشه یه طور یک جانبه منتظر حملات دشمن می باشند؛ ممکن است نسبت به این نظریه سم پاشی کنند. اما تجربه 40 ساله به ما آموخته است که درجنگ نامنظم، بزرگ ترین قدرت های منظم از پا درمی آیند.  افغانستان نباید منتظر دروغ های مثل «مذاکرات صلح» یا ترحم طالبان باشد. ضد حمله، ( ولو کمتر ازحجم حملات طرف مقابل) نظم پاکستان را متلاشی می کند. زدن شبکه های تلویزیون پاکستان از ظرفیت امنیت ملی وهمکاران منطقه یی، بالاتر نیست. اگر نزنید، منتظر زدن باشید.
برق پاکستان، عقبه حمایتی ندارد و تأسیسات آن، صحرایی است. تئوری هایی وجود دارد که امریکا بعد از شکست درافغانستان، تحت نام جلوگیری از تسلط تروریست ها بر تأسیسات اتمی پاکستان، بر پاکستان لنگر انداختنی است. افغانستان می تواند دراجرای این طرح درازمدت نقش مرکزی را ایفا کند. 

طرح سازمان استخبارات پاکستان بعد از حملات اخیر در پشاور :
"گلوی افغانستان را باید تا سرحد تسلیمی فشار بدهیم. راه حل احمقانه این است که ما شهر ها و تاسیسات خویش را امنیت بیشتر بگیریم و قوای خویش را افزایش بدهیم ویا سربازان بیشتر به مرز ما با افغانستان بفرستیم. راه حل اساسی این است که در کابل حکومت طرفدار خود را به قدرت برسانیم. وقتی طالبان در قدرت بودند ما آرام بودیم. راه حل بازگشت طالب است. میخواهید افغانها به پای تان خم شود کراچی را بروی شان ببندید. بگذارید از گرسنه گی بمیرند ، محاصره شان کنید آن وقت است که خود به خود به ما تسلیم می شوند. باید در داخل افغانستان مخالفین خویش را ، تحلیل گران ضد پاکستان را و کسانی را که با طرح ما مخالف اند از پا در آوریم. زبان نرم کارایی ندارد".
ثبوت :
Zem TV , Goya Program, January 23, 2016 available on dailymotion and twitter.