-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۲, سه‌شنبه

واشنگتن پُست: ملامنصورطرفدار نظام دموکراتیک است!

همرکابی واشنگتن پست با دو شاخه به ظاهر انشعابی طالب ها درین روز ها خیلی جالب شده است.
ملانیازی مفتی کشتار شیعیان: ملامنصور را حین قاچاق مواد مخدر به چشم خود دیده ام. روزنامه امریکایی واشنگتن پُست می نویسد: رهبر جدید طالبان بر گفتگو های صلح سایه افگنده است.

به نوشته روزنامه، در مذاکرات چهارجانبه در اسلام آباد، چهره مهم ترین مخالف مسلح حکومت افغانستان غایب بود.

واشنگتن پُست در ادامه می افزاید: سایه اختر محمد منصور که در حال حاضر پنهانی است، به نحوی پروسه صلح افغانستان را تحت شعاع خود قرار داده است.

به باور برخی از چهره های فعلی و سابق گروه طالبان، ملا منصور یکی از طالبان میانه رو است و برای افغانستان بهترین فرصت خواهد بود تا از طریق وی با اسلام گرایان وارد معامله شود.

روزنامه اظهارات وحید مژده دیپلومات سابق طالبان را که در حال حاضر در کابل است، نقل کرده که می گوید: مانند ملا منصور، افراد زیادی در گروه طالبان وجود ندارند.

به گفته مژده، منصور بهترین انتخاب برای مذاکرات صلح است زیرا وضعیت جهان را نسبت به ادامه جنگ درک می کند.

آنسو اظهارات عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه انشعاب یافته طالبان به رهبری ملا رسول هم در واشنگتن پُست نشر شده که گفته است: آنها بالای ملا منصور اعتماد ندارند. به گفته نیازی، منصور می گوید که ممکن است نظام دیموکراتیک را در افغانستان بپذیرد.

مسئول بخش امنیت میدان هوایی کندهار در رژیم طالبان و سپس وزیر هوانوردی این گروه که حالا رهبری بخشی بزرگی از طالبان را به عهده گرفته، از سوی گروه ملا رسول مورد انتقاد قرار دارد که در زمان وزارتش، از طیاره ها برای قاچاق مواد مخدر استفاده می کرده است.

عبدالمنان نیازی گفته که با چشمان خود، ملا منصور را حین فرستادن مواد مخدر به دوبی دیده است.

روزنامه واشنگتن پُست می نویسد: با آنکه رهبری طالبان در مذاکرات دوشنبه در اسلام آباد شرکت نکردند اما توماس روتیگ معاون شبکه تحلیلگران افغانستان به روزنامه گفته است: طوری به نظر می رسد که گروه تحت رهبری ملا منصور برای مشارکت در قدرت آماده است اما وی هشدار داده که منصور نباید یک فرد میانه رو دانسته شود.