-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

روزنامه هندو: پاکستان دردام استراتیژی معیوب گیر افتاده.

نظر رسمی روزنامه هندو، از قلم ویراستار 

گزارشنامه افغانستان:  روزنامه «هندو» موقعیت وخیم امنیتی پاکستان درماه های اخیر را بررسی کرده و نوشته است:

« این وضعیت دو دلیل عمده دارد. نخست، استراتیژی مبارزه با تروریزم در پاکستان عمیقاً با ثبات داخلی آن مرتبط است. اثبات این مسآله، نقش اساسی اردو درعملیات علیه گروه های تروریستی است؛ اما این استراتیژی لزوماً بر تأسیسات تروریزم متمرکز است.( روزنامه اشاره دارد که تمرکز اردوی پاکستان متوجه زیرساخت های تروریستان نیست.)

برای آماج گیری ریشه یی تروریزم به استراتیژی نیرومند نیاز مند است. آن ها نیازمند شناسایی و درهم شکستن شبکه های محلی تروریستی، مبارزه علیه اندیشه های افراطی و مهم تر از همه دسترسی به یک راه مناسب برای از بین بردن فقر و ضعف فکری در مناطق کوهستانی شمار غرب استند که بزرگ ترین منبع به کارگیری نیروهای جهادی است.

دوم، پالیسی دو گانه پاکستان درمواجهه با تروریزم است که خود آن کشور را درهم می شکند.
 با وجود مبارزه علیه گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان، اردوی پاکستان عمیقاً با طالبان افغان، گروه حقانی و گروه های دهشت افگن ضد هند مانند لشکر طیبه، درجنگ اند. 
در دهه های اخیر، استفاده از جهادی ها یکی از استراتیژی های دست اول پاکستان در ایجاد تأسیسات نظامی بوده است. ظرف چند سال، این استراتیژی نتایج معکوس به بار آورده است.
متاسفانه پاکستان برای دست آورد های جئوپلتیکی، به بازی نقش دو گانه خود ادامه داده است. اردو،  پس از حمله بر پشاور،  صرفاً بر جناح های شامل در تحریک طالبان پاکستان تمرکز کرده بود؛ درحالی که تحریک طالبان پاکستان روابط نزدیک خود با طالبان افغان که مناطق گسترده یی را در کشور همسایه زیر کنترول دارند، را حفظ کردند. 
در نتیجه، تحریک طالبان علی رغم شکست شان از سوی اردو، دو باره قادر به تشکیل مجدد در افغانستان شده و بار دیگر حملات بر پاکستان را انجام دادند. پاکستان ازین گسیخته گی با خبر است. 
مگر هنوز  استراتیژی (پاکستان) ترمیم ناپذیر است به خاطری که به نظر می رسد که طالبان افغان یک ماشین استراتیژی آن ها برای گسترش خواسته های شان در جنوب آسیاست.
این پالیسی دو گانه مبارزه علیه طالبان را تضعیف کرده و همچنان عملیات پاکستان برضد افراطیت در داخل کشور شان نیز بی اثر شده است. با وجود آن، پاکستان درمیان چالش های روز افزون امنیت داخلی و استراتیژی معیوب جئوپلتیکی خود گیرافتاده است. یگانه راه پیشرو برای اسلام آباد این است که ازین هرج ومرج بیرون آمده و با قدرت های منطقه یی همدست شده و علیه هرگونه تروریزم وارد عمل شود.