-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

کارخانه گی وزارت خارجه چین به دولت کابل: مذاکرات صلح با طالبان را از سر بگیرید!
موضع چین، به طور کامل حمایت از داعیه پاکستان وطالبان است.