-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

برخی «چرخه گیران» نیابتی آی، اس، آی و عصبیت، در دفاع از تروریزم و تخریب تأسیسات انتقال برق به وسیلۀ طالبان این طور استدلال می کنند: خی «مجاهدین» چرا در جنگ های کابل در دهه نود، 65000 شهروند کابلی را کشته اند؟!