-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۹, جمعه

فارن پالیسی: «مجاهدین سابق» همسنگ شبکه حقانی!

اشاره: برخی روزنامه های غربی ازفرط بی اطلاعی از مبحث افغانستان، «یکی از کوه میگویند یکی از دشت.» به گزارش مزخرف فارن پالیسی دقت کنید.نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "به آغوش گرفتن دشمن شناخته شده در افغانستان" که در بخش آن می نویسد، ماه نومبر گذشته وزارت دفاع امریکا اظهار داشت طالبان یک شریک مهم پروسه آشتی در افغانستان می باشند و برای ایجاد اعتماد با این گروه امریکا دیگر در عملیات علیه تروریزم بر گروه های طالبان حمله نخواهد کرد.

نشریه می افزاید که سیاست نو حکومت امریکا بعد از برنامه افزایش عساکر امریکایی در سال ۲۰۰۹ توسط رئیس جمهور اوباما این بود که دیگر طالبان جز یکجا شونده پروسه آشتی ملی در افغانستان شناخته شوند.

    تلاش ها برای صلح با طالبان آغاز شده ولی این گروه با وصف پیشرفت های که در تابستان گذشته داشت با مشکلات داخلی هم رو به رو بود و فعلاً گروه مطرح در جنگ افغانستان شبکه حقانی می باشد که تأثیر آن بر گروه های مجاهدین سابق زیاد است.(!!)

نشریه فارن پالیسی می نویسد، گروه حقانی هم در نتیجه عملیات ضرب غضب پاکستان از پناه گاهای امن محروم شده(!!) و دیگر فابریکه های بمب سازی و ماین سازی آنهم فعال نیستند و با این فشار ها شاید برای گفت و گو آماده شده باشد.

به نوشته نشریه حالا که دور سوم اجلاس چهار جانبه برای آمادگی مذاکرات صلح افغانستان بزودی آغاز می شود، زمان آن رسیده که واشنگتن و کابل در اجندای سال ۲۰۱۶ خود یک جایی برای کشاندن شبکه حقانی به مذاکرات صلح هم خالی کنند و آغوش خود را برای یک دشمن دیگر هم باز نمایند.